ReadyPlanet.com
dot
คลิปเด็ด
dot
bulletภาพยนตร์สารคดีข้างไทย (คลิป)
bulletโต๊ะจีนวันช้างไทย (คลิป)
bulletควาญช้างเด็ก(คลิป)
bulletฝรั่งฝึกพูดภาษาไทย ไว้เลี้ยงช้างที่อยุธยาฯ (คลิป)
bulletช้างไทย...อย่าให้เหลือไว้แค่งา (คลิป)
bulletคดีคนร้ายวางยาฆ่าช้างเอางาพลายคล้าว (คลิป)
bulletมาดูช้างทาสีเผือก (คลิป)
bulletวิถีชีวิตหมู่บ้านช้างเพนียดหลวง (คลิป)
bulletนาทีช้างอยุธยาตกลูก (คลิป)
bulletช้างเล่นน้ำในชาม (คลิป)
bulletช้างน้อยเล่นน้ำ (คลิป)
dot
หัวข้อรายการ ที่น่าสนใจ!!
dot
bulletพระพิฆเนศวรบรมครูช้าง
bulletนโยบายการพัฒนาช้างไทยอย่างยั่งยืน
bulletโครงการบ้านพักช้างชรา
bullet“ครั้งแรก…ที่ฉันไปเป็นควาญช้าง”
bulletการตั้งเมืองอโยธยา
bulletประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา
bulletทุ่ง ป่า และภู เพื่อล่าโพนช้าง
bulletช้างเป็นสินค้า ค้าช้าง ในสมัยอยุธยา
bulletพิธีคล้องช้างโบราณหาชมได้ยาก
bulletโครงการบ้านพักช้างชรา
bulletช้างกับกรุงศรีอยุธยา


พระพิฆเนศ จตุคามรามเทพทรงช้าง
changdee.com
www.elephantstay.com
www.ayutthayapark.com


วัตถุประสงค์

เราเป็นเพียง กลุ่มคนที่ ทำงานด้านการอนุรักษ์ช้าง มากว่า ๑๕ ปี เราตอบสังคมโลกไม่ได้ว่า คนไทย คิดอะไรกับช้าง ขณะที่คนต่างประเทศ มองว่าเราคือเมืองที่มีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับช้าง  ตั้งแต่สถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์   แต่คนไทยมองว่าช้างควรจะอยู่ป่า  ไม่ควรอยู่เมือง ไม่ควรเห็นตามถนนด้วยซำ  เราลืมประวัติศาสตร์ช้าง ที่จาฤกไว้กับแผ่นดิน  อย่ามองเพียงวันนี้และเมื่อวานนี้  เมื่อคุณไม่รู้ มาศึกษาพร้อมกับพวกเรา

 

มูลนิธิ  พระคชบาล

ชื่อเครื่องหมายและสำนักงานที่ตั้ง

ข้อที่        1.             มูลนิธินี้ชื่อว่า          มูลนิธิพระคชบาล

ย่อว่า        ..ค.บ.

                                ชื่อภาษาอังกฤษ       PRA KOSJABAN  FOUNDATION

                                ย่อว่า        P.K.F

ข้อที่        2.             เครื่องหมายของมูลนิธินี้คือ

                               ช้างเผือก  อยู่กลางธงแดง

 ข้อที่        3.             สำนักงานของมูลนิธิตั้งอยู่ที่

โรงเรียนตำหนักเพนียด   ม. 3   . สวนพริก    .พระนครศรีอยุธยา  .พระนครศรีอยุธยา

 

วัตถุประสงค์

 

ข้อที่        4.             วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้เพื่อ

                                4.1           ช่วยเหลือและอนุรักษ์ช้างไทย

                                4.2           เพื่อส่งเสริมทุนการศึกษาแก่นักเรียน  นักศึกษาที่เรียนดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

                                4.3           เพื่อส่งเสริมงานวัฒนธรรมการเลี้ยงช้าง

4.4                 เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศล อื่น    เพื่อ

สาธารณประโยชน์

4.5           ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใดชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด