ReadyPlanet.com
dot
คลิปเด็ด
dot
bulletภาพยนตร์สารคดีข้างไทย (คลิป)
bulletโต๊ะจีนวันช้างไทย (คลิป)
bulletควาญช้างเด็ก(คลิป)
bulletฝรั่งฝึกพูดภาษาไทย ไว้เลี้ยงช้างที่อยุธยาฯ (คลิป)
bulletช้างไทย...อย่าให้เหลือไว้แค่งา (คลิป)
bulletคดีคนร้ายวางยาฆ่าช้างเอางาพลายคล้าว (คลิป)
bulletมาดูช้างทาสีเผือก (คลิป)
bulletวิถีชีวิตหมู่บ้านช้างเพนียดหลวง (คลิป)
bulletนาทีช้างอยุธยาตกลูก (คลิป)
bulletช้างเล่นน้ำในชาม (คลิป)
bulletช้างน้อยเล่นน้ำ (คลิป)
dot
หัวข้อรายการ ที่น่าสนใจ!!
dot
bulletพระพิฆเนศวรบรมครูช้าง
bulletนโยบายการพัฒนาช้างไทยอย่างยั่งยืน
bulletโครงการบ้านพักช้างชรา
bullet“ครั้งแรก…ที่ฉันไปเป็นควาญช้าง”
bulletการตั้งเมืองอโยธยา
bulletประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา
bulletทุ่ง ป่า และภู เพื่อล่าโพนช้าง
bulletช้างเป็นสินค้า ค้าช้าง ในสมัยอยุธยา
bulletพิธีคล้องช้างโบราณหาชมได้ยาก
bulletโครงการบ้านพักช้างชรา
bulletช้างกับกรุงศรีอยุธยา


พระพิฆเนศ จตุคามรามเทพทรงช้าง
changdee.com
www.elephantstay.com
www.ayutthayapark.com


นโยบายการพัฒนาช้างไทยอย่างยั่งยืน

มูลนิธิพระคชบาล

กับนโยบายการพัฒนาช้างไทยอย่างยั่งยืน

 

การพัฒนาและอนุรักษ์ช้างอย่างยั่งยืน

  1. สร้างงานให้กับช้าง
  2. สร้างรายได้ และศักดิ์ศรีให้กับควาญช้าง
  3. ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของช้างคงดำรงได้
  4. คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างของประเทศ  และกลุ่มชนชาติพันธุ์
  5. สำคัญยิ่งช้างไทยอยู่คู่ สถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

เหตุแห่งการเร่ร่อน และปัญหาต่าง ๆ ของช้างไทยอยู่ที่

1.     รัฐบาลแก้ไขไม่ตรงประเด็น

2.     คนไทยกำลังลืมรอยต่อวัฒนธรรม ของช้างและชาติ 

3.     ขาดการเข้าใจ  ระหว่างคนเลี้ยงช้าง และช้าง  ดังคำกล่าว  (ไม่มีใครรักช้างมากกว่าคนเลี้ยงช้าง)

4.     ภาพลักษณ์ของช้างไทย ในนามสัตว์สัญลักษณ์ประเทศ

5.     การประชาสัมพันธ์เชิงรุก  แบบเข้าใจ  (คือไม่ต้องซื้อสื่อแต่ต้องทำให้สื่อซื้อไป)

6.     การพัฒนาประเทศ ในเชิงทุนนิยมแบบลืมวัฒนธรรม

 

กิจกรรมต่าง ๆ ที่มูลนิธิพระคชบาลได้พลักดัน กับสังคมไทย

1. มุมมองการประชาสัมพันธ์  ด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ ช้างกับชาติ ช้างกับการเมือง ช้างกับการพัฒนาประเทศ  ด้วยการพลักดันภาพลักษณ์ที่ดีให้กับช้าง เช่นสนับสนุนและส่งเสริมการชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด