ReadyPlanet.com
dot
คลิปเด็ด
dot
bulletภาพยนตร์สารคดีข้างไทย (คลิป)
bulletโต๊ะจีนวันช้างไทย (คลิป)
bulletควาญช้างเด็ก(คลิป)
bulletฝรั่งฝึกพูดภาษาไทย ไว้เลี้ยงช้างที่อยุธยาฯ (คลิป)
bulletช้างไทย...อย่าให้เหลือไว้แค่งา (คลิป)
bulletคดีคนร้ายวางยาฆ่าช้างเอางาพลายคล้าว (คลิป)
bulletมาดูช้างทาสีเผือก (คลิป)
bulletวิถีชีวิตหมู่บ้านช้างเพนียดหลวง (คลิป)
bulletนาทีช้างอยุธยาตกลูก (คลิป)
bulletช้างเล่นน้ำในชาม (คลิป)
bulletช้างน้อยเล่นน้ำ (คลิป)
dot
หัวข้อรายการ ที่น่าสนใจ!!
dot
bulletพระพิฆเนศวรบรมครูช้าง
bulletนโยบายการพัฒนาช้างไทยอย่างยั่งยืน
bulletโครงการบ้านพักช้างชรา
bullet“ครั้งแรก…ที่ฉันไปเป็นควาญช้าง”
bulletการตั้งเมืองอโยธยา
bulletประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา
bulletทุ่ง ป่า และภู เพื่อล่าโพนช้าง
bulletช้างเป็นสินค้า ค้าช้าง ในสมัยอยุธยา
bulletพิธีคล้องช้างโบราณหาชมได้ยาก
bulletโครงการบ้านพักช้างชรา
bulletช้างกับกรุงศรีอยุธยา


พระพิฆเนศ จตุคามรามเทพทรงช้าง
changdee.com
www.elephantstay.com
www.ayutthayapark.com


โครงการบ้านพักช้างชรา

โครงการเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง ศุภวาระ 80 พรรษา พระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 

รูปแบบบ้านพักช้างชรา

 

โครงการบ้านพักช้างชรา

ณ ทุ่งหลวง  ต.บ้านเกาะ  อ.พระนครศรอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

 

หลักการและเหตุผล

                เนื่องในศุภวาระ 80 พรรษา แห่งการพระราชสมภพใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      ภูมิพลอดุลยเดช  พุทธศักราช  2550                 ทางมูลนิธิพระคชบาล  ตั้งขึ้นเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างบ้าน  เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืน  สมกับช้างเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประเทศไทย  การดำเนินงานนั้นได้เชื่อมโยงหน่วยงาน ประสานงานความช่วยเหลือระหว่างภาครัฐ  เอกชน และองค์การระหว่างประเทศ  เพื่อศึกษาและวิจัยโครงการต่าง ๆ เพื่อนำมาซึ่งการอนุรักษ์ ภายใต้วัฒนธรรมไทย  คณะกรรมการ ได้ประชุมปรึกษาแล้วเห็นสมควรที่จะจัดการตั้งโครงการช้างชรา ที่ไม่สามารถทำงานได้แล้วซึ่งไม่ก่อประโยชน์กับเจ้าของ แล้ว นำมาเลี้ยงในโครงการ มีการจัดการสวัสดิการ และเป็นสถานที่ศึกษา ดูงาน  และเป็นการอนุรักษ์และย้อนร้อยวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ให้เชื่อมโยงมาถึงปัจจุบัน ดังนั้นจึงกำเนิดโครงการบ้านพักช้างชราขึ้น

ช้างบ้านในปัจจุบัน เราสามารถแยกออกเป็น  3  กลุ่มช้างเล็ก  ตั้งแต่เกิด  จนอายุประมาณ 10  ปี  และกลุ่มวัยทำงาน  10-60  ปี  หลังจาก  60  ปี  จะเป็นช้างชรา ที่ไม่สามารถทำงานได้  กำลังของช้างนั้นน้อย  และจะเดิน จะกินก็ช้า  ซึ่งสำรวจแล้ว อยู่ในปัจจุบันกว่า  100  เชือก ที่ว่างงานกับทำงานน้อยลง  มูลนิธิพระคชบาล  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของช้างที่ได้ทำงานตลอดชีวิตนั้นมีคุณูปการต่อผู้ประกอบการลากซุง  ธุรกิจท่องเที่ยว นำรายได้ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย  มาตลอดชีวิตนั้น ควรมีสถานที่ให้ช้างชราได้พัก  และอยู่กับมนุษย์ มีการดูแลสุขภาพ  เพียงเรานำเขามาเล่าเรื่องเก่า  ก็เป็นบุญของแผ่นดินแล้ว 

                ช้างในปัจจุบันที่ชราแล้ว และการจัดการนั้นประกอบด้วยควาญช้าง อาหาร น้ำ  และสถานที่ให้ช้างได้ออกกำลังกาย  พักผ่อน  มีการบำรุงสุขภาพ ดังนั้นช้างเหล่านี้ไม่มีใครรับภาระไว้  มูลนิธิพระคชบาลได้ตระหนัก และเข้าใจในความสำคัญในเรื่องนี้ จึงขอเสนอโครงการนี้  เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั้งหลายได้แสดงความกตัญญู และร่วมช่วยกันเลี้ยงช้างตอบแทนคุณของช้างไทย สัตว์สัญลักษณ์ประเทศ 

                ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ  80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ มูลนิธิพระคชบาลจึงขอเชิญชาวไทย ร่วมใจกันสนับสนุนโครงการบ้านพักช้างชรา  เพื่อช้างไทยอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป

                มูลนิธิพระคชบาล  ได้มีมติจัดสร้างวัตถุมงคล พระพิฆเนศวร  และจตุคามรามเทพ  รุ่น ศรีรามเทพนคร  เพื่อมอบให้กับผู้ร่วมสมทบทุน  กองทุนบ้านพักช้างชรา  ที่จะตั้งขึ้นที่  หมู่บ้านช้างทุ่งหลวง  ต.บ้านเกาะ  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นสถานที่เลี้ยงช้าง ที่ชราภาพ  ไม่สามารถทำงาน  เป็นช่วงปลายของชีวิตช้าง ตอบแทนคุณให้กับแผ่นดิน  ทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว  ฯ ในวโรกาส  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษา  80  พรรษา

 

รูปแบบ

ด้านหน้า               พระพิฆเนศวร

ด้านหลัง               องค์จตุคามรามเทพทรงช้าง

เนื้อ                         ผง   ผสมมวลสารศักดิ์สิทธิ์

รุ่น                          “ศรีรามเทพนคร”

พิธีมหามงคลเทวาภิเษก    กลางเพนียดคล้องช้าง  สถานที่จับช้างแห่งกรุงศรีอยุธยา 1 เดียวในโลก

ประวัติพระพิฆเนศวร์

                พระพิฆเนศวร์ หรือเทพเจ้าของช้าง เป็นโอรสของพระศิวะ มีตัวเป็นคน มีเศียรเป็นช้าง มีกำเนิดจากเทพพื้นเมืองของอินเดีย  ต่อมาได้กลายเป็นเทพเจ้าสำคัญในศาสนาฮินดู  และได้เผยแพร่ขยายความเชื่อศรัทธาเข้ามาสู่แผ่นดินสยามตั้งแต่ครั้งโบราณ  จึงปรากฏรูปประติมากรรมพระพิฆเนศวร์  โบราณสถานหลายแห่ง หลายอายุสมัยทั่วประเทศ

                การที่พระพิฆเนศวร์ เทพเจ้าของชาวช้าง ผู้ประสิทธ์ประสาทวิชาคชศาสตร์ ประทานเชือกบาศ (ปะกำ) และตะขอ สู่เหล่าควาญช้าง  มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพบูชามาก  คงเป็นเหตุมาจากแนวความคิดหลักประการสำคัญคือ  เป็นเทพที่สามารถขจัดสิ่งกีดขวางหรืออุปสรรคทั้งปวงได้  กล่าวได้ว่า  พระพิฆเนศวร เป็นเทพประธานความสำเร็จให้แก่บุคคลที่ทำพิธีกรรมบูชา  เป็นที่พอพระทัยก็จะทำให้บังเกิดความสำเร็จ  ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการงานใด  จึงไม่น่าแปลกใจที่องค์ได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่นเทพแห่งช้าง เทพแห่งศิลปวิทยา เทพแห่งความฉลาดรอบรู้  เทพประจำเรือน เทพผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ เทพผู้คุ้มครองป้องกันขัดขวางสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงหรืออาจกล่าวได้ว่าพระพิฆเรศวรเป็นเทพแห่งจักวาล  ดังนั้นเมื่อเวลาประกอบพิธีกรรมใด ๆ ก็มักจะเป็นเทพที่ได้รับการบูชาก่อนการบูชาองค์อื่น    เพื่อให้พิธีกรรมและงานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปโดยปราศจากอุปสรรค   ชาวช้าง และคนไทยนับถือพระพิฆเนศวร์  เป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะวิทยาการ อีกทั้งยังเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ  ผู้ขจัดปัดเป่าอุปสรรคนานาประการ  เหล่าศิลปิน  จึงเคารพบูชาพระพิฆเนศวรกันอย่างมาก

จตุคามรามเทพ

                มีความเกี่ยวพันกับอดีตบูรพกษัตริย์ของอาณาจักรศรีวิชัย   มีหลักการสร้างเดียวกันกับพระเทวราชที่เป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์อันเป็นสมมุติเทพไม่ใช่รูปเคารพที่หาความเป็นมามิได้แต่อย่างใด  ตามวัฒนธรรมแห่งอาณาจักรศรีวิชัยไศเลนทรวงศ์  เอกลักษณ์สำคัญประการหนึ่งที่ปรากฏว่ารูปหล่อจตุคามรามเทพมีนาคปรก มีความหมายหลายประการ พญานาค หมายถึงเจ้าแห่งน้ำหรือเจ้าแห่งแผ่นดินหรือความอุดมสมบูรณ์  ตามหลักไตรภูมิยังหมายถึงสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับเทวดาก็ได้เป็นการสื่อสารระหว่างสองมิติ   ถ้าตามหลักของพราหมณ์หมายถึง พระนารายณ์บรรทมสิญจน์ที่จะตื่นขึ้นมาเพื่อปราบทุกข์เข็ญให้กับโลก  ซึ่งมีนาคปรกอยู่ด้วย  และรูปสมมุติจตุคามรามเทพก็แทนกษัตริย์อันถือว่าเป็นปางหนึ่งของนารายณ์อวตารที่ช่วยเหลือมนุษย์

 

เมืองอโยธยาศรีราเทพนคร

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในศุภวาระ 80 พรรษา แห่งการพระราชสมภพใน    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

2.       เพื่อจัดหาซื้อช้างชรา

3.       เพื่อจัดดำเนินการซื้อที่ดิน และจัดสร้างที่พักช้างชรา

4.       เพื่อตั้งกองทุนจัดการโครงการช้างชรา

 

 

 ผู้ดำเนินงาน

                มูลนิธิพระคชบาล

งบประมาณ

                มูลนิธิพระคชบาล

 

หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน

                พระราชพิพัฒนาทร    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวราราม วรวิหาร

                พระครูปลัดไพศาล  กิตฺติภทฺโท        เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้า  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี

                คุณปัญจพล  อาจหาญ

                วังช้างอยุธยา  แล เพนียด

 

 

ระยะเวลา

                ตั้งแต่เดือน  3 เมษายน 2550  เป็นต้นไป

สถานที่ตั้งโครงการ

                ทุ่งหลวง ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ติดแม่น้ำลพบุรี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.       ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในศุภวาระ 80 พรรษา แห่งการพระราชสมภพใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

2.       ได้เป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในศุภวาระ 80 พรรษา แห่งการพระราชสมภพใน    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

3.       ได้จัดหาซื้อช้างชรา

4.       ได้จัดดำเนินการซื้อที่ดิน และจัดสร้างที่พักช้างชรา พร้อมด้วยควาญผู้ดูแลช้าง

5.       ได้ตั้งกองทุนจัดการโครงการบ้านพักช้างชรา

 

               

หมายเหตุ

ทำไมไม่นำไปปล่อยป่า

                1.  ช้างบ้านเกิดมาก็อยู่กับคน  ตลอดชีวิตอยู่กับคน  ทำงานอยู่กับคน  ไม่เคยอยู่ในธรรมชาติตามลำพัง  ช้างเดินอยู่ในพื้นที่เรียบไม่ได้ไต่เขา  การเรียนรู้แหล่งอาหาร และแหล่งน้ำ นั้นย่อมแตกต่างจากช้างป่า   เพราะชีวิตที่เกิดมามีแต่ควาญช้างดูแล  เปรียบเสมือนญาติมิตร

                2.  ช้างบ้านมีคุณุปการกับมนุษย์เราเป็นอย่างยิ่งทั้งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ชาติไทย

                3.  เมื่อนำช้างไปสู่ป่า สักวันเขาจะกลับมาหาคน เพราะเขาเคยอยู่กับคน

                4.  ช้างสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในครอบครัว สร้างรายได้เข้าประเทศไทยจำนวนมหาศาล

     ในด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สร้างบ้าน สร้างเมือง ลากซุงมา จำนวนมหาศาล วันนี้

คุณจะปล่อยเขาตายเพียงลำพังหรือ  เขาคือบรรพบุรุษ ที่ไม่ควรนำไปปล่อยทิ้ง  เพียงเรา

ร่วมช่วยกันดูแล  และเยี่ยมเยือน พูดคุยกับเขา เราได้ต่ออายุให้เขาอยู่กับเรานาน ๆ

ทำไมต้องซื้อช้างแก่ด้วย

1.       ช้างเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของช้าง  ซึ่งมีมูลค่าทางการเงิน ความสำคัญกับครอบครัวผู้เลี้ยงช้าง

2.       เพื่อเป็นเอกสิทธิ์ของมูลนิธิพระคชบาล เหมาะแก่การบริหารจัดการ  ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินการ

 

การจัดการช้างแก่

1.       ต้องมีที่พัก  โรงเรือน หลบแดด  ฝน 

2.       ต้องมีควาญช้างที่เข้าใจ  ดูแล

3.       มีปัจจัย 4  ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค  อาหาร น้ำดื่ม

4.       มีสัตวบาล หรือสัตวแพทย์ดูแลสุขภาพ

5.       มีกิจกรรมออกกำลังกาย เช่นที่เดินเล่น  ว่ายน้ำ 

6.       มีผู้มาเยี่ยมเยือน  เป็นความสุขของช้างที่คุ้นเคย

7.       มีอาหารแปลกใหม่  อาหารเสริม หญ้าที่เหมาะสมกับสุขภาพ

 

เราคือผู้เลี้ยงช้างกว่า  150 เชือก  มีลูกช้างเกิด แล้ว กว่า  25  เชือก  เราเลี้ยงช้างมา กว่า 11  ปี

รับประกันคุณภาพ ด้วยประสบการณ์  ฝากไว้ให้กับแผ่นดิน ทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว ฯ

ร่วมกัน ซื่อช้างแก่  แล้วมาช่วยกันเลี้ยง    หมู่บ้านช้างชรา ทุ่งหลวงพระนครศรีอยุธยา

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณคึกฤทธิ์  ขาวละมัย

เลขานุการมูลนิธิพระคชบาล

www.changdee.com

www.thaichang.com

email.     kharwlamai@yahoo.com

                kharwlamai@hotmail.com

โทร.       0-3532-8685        08 7573 8373

08 9882 2358

แฟกซ์  035-231-136

โอนเงินเข้าบัญชี                 มูลนิธิพระคชบาล               ธนาคารกรุงเทพ   สาขาประตูน้ำพระอินทร์

                                                บัญชีเลขที่   173-4-13679-7

 

 

                                                     ผ้ายันต์จตุคามรามเทพ รุ่นศรีรามเทพนคร

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด