ReadyPlanet.com
dot
คลิปเด็ด
dot
bulletภาพยนตร์สารคดีข้างไทย (คลิป)
bulletโต๊ะจีนวันช้างไทย (คลิป)
bulletควาญช้างเด็ก(คลิป)
bulletฝรั่งฝึกพูดภาษาไทย ไว้เลี้ยงช้างที่อยุธยาฯ (คลิป)
bulletช้างไทย...อย่าให้เหลือไว้แค่งา (คลิป)
bulletคดีคนร้ายวางยาฆ่าช้างเอางาพลายคล้าว (คลิป)
bulletมาดูช้างทาสีเผือก (คลิป)
bulletวิถีชีวิตหมู่บ้านช้างเพนียดหลวง (คลิป)
bulletนาทีช้างอยุธยาตกลูก (คลิป)
bulletช้างเล่นน้ำในชาม (คลิป)
bulletช้างน้อยเล่นน้ำ (คลิป)
dot
หัวข้อรายการ ที่น่าสนใจ!!
dot
bulletพระพิฆเนศวรบรมครูช้าง
bulletนโยบายการพัฒนาช้างไทยอย่างยั่งยืน
bulletโครงการบ้านพักช้างชรา
bullet“ครั้งแรก…ที่ฉันไปเป็นควาญช้าง”
bulletการตั้งเมืองอโยธยา
bulletประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา
bulletทุ่ง ป่า และภู เพื่อล่าโพนช้าง
bulletช้างเป็นสินค้า ค้าช้าง ในสมัยอยุธยา
bulletพิธีคล้องช้างโบราณหาชมได้ยาก
bulletโครงการบ้านพักช้างชรา
bulletช้างกับกรุงศรีอยุธยา


พระพิฆเนศ จตุคามรามเทพทรงช้าง
changdee.com
www.elephantstay.com
www.ayutthayapark.com


การตั้งเมืองอโยธยา

กรุงอโยธยา  มีกษัตริย์ปกครองอยู่  10 พระองค์ ดังจะได้ลำดับรายพระนามของกษัตริย์แต่ละพระองค์ และสรุปเรื่องราวโดยย่อดังนี้ คือ

1.    พระนารายณ์  (พ..1625-1630) เสด็จลงมาครองกรุงอโยธยาแล้วต่อมาในปี พ..1630(จ..449) “พระนเรศวร ”(กยันสิษฐาพ..1627-1656)แห่งกรุงพุกาม  ยกกองทัพเข้ามาตั้งค่ายอยู่ที่ตำบลนนทรี (ทางลำน้ำพุทธเลาท้าพระนารายณ์กระทำสงครามทางธรรมยุทธ  โดยแข่งขันก่อพระเจดีย์  พระนเรศวรเป็นฝ่ายก่อเจดีย์วัดภูเขาทอง  พระนารายณ์เป็นก่อเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล  ผลที่สุดไทยชนะมอญ  จึงยกกองทัพกลับไป

หลังจากยุติสงครามทางยุติธรรมยุทธแล้ว  พระนารายณ์กรุงอโยธยา  เสด็จไปสร้างพระปรางค์เมืองละโว้  และเปลี่ยนชื่อใหม่เสีย  เรียกว่า  “เมืองลพบุรี”ลดฐานะลงมาเป็นเมืองหลวง  แล้วเสด็จกลับสู่พระราชฐาน กรุงอโยธยาได้  30  วัน ทรงประชวรสวรรคต  ได้ถวายพระเพลิง  .วัด  ที่พระองค์ทรงสร้าง  คือ  วัด  “นารายณ์อิศรา”  หลังจากนั้นเกิดศึกกลางเมืองชิงราชสมบัติกันอยู่  2 ปี  อำมาตย์ 9ปีทำศึกกับกล่าวว่า  โลหิตในเมืองนั้นประดุจจะท่วมท้องช้าง

2.    พระเจ้าหลวง  (พ..1632-1654)ครองราชย์สมบัติได้  9 ปี  ก็ทรงโปรดให้พระยกพระราชวังสร้างเป็นวัด  เรียกว่า  “วัดเดิม” (วัดยโยธยา)  เพราะทรงดำริว่าพระราชวังเป็นอัปมงคลสถาน  และย้ายไปสร้างเมืองใหม่  สร้างตำหนักวังอยู่ท้ายเมือง  คือทางปากน้ำแม่เบี้ย  เมื่อ  ..1641พระองค์ทรงโปรดให้เริ่มสร้างวัดโปรดสัตว์  แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จก็สวรรคต

3.    พระเจ้าสายน้ำผึ้ง  (พ..1654-1708)มีเรื่องราวเล่าไว้ในพงศาวดารตอนหนึ่ง  ว่า

“โอกาสหนึ่งทรงทอดพระเนตรเห็นลูกสาวมอญค้าขายผ้า  มีเบญจลักษณะต้องพระทัย  จึงจัดคนนำเรือและคานหามไปรับนางมาอภิเศกเป็นมเหสี”

บ้านที่ลูกสาวมอญนี้อยู่เลยเรียกว่า  “บ้านคานหาม”ปัจจุบันอยู่ในท้องที่อำเภออุทัย  เรืองที่สัญจรไปมายังบ้านคานหาม  จะต้องไปตามลำคลองบ้านบาตร  (หรือคลองบ้านกระมังก็เรียก)คูขื่อหน้า  และ  คลองบ้านบาตร  มีมาก่อนกลางพุทธศตวรรษที่  17 “คูขื่อหน้า”  จึงเป็นคูเมืองทางทิศตะวันตกของเมืองอโยธยา  ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

พระเจ้าสายน้ำผึ้ง  ทรงโปรดให้สร้างพระอารามขึ้นในบริเวณเมืองอโยธยา  2  แห่ง คือพ..1681  สร้างวัดพนัญเชิง  และอีกวัดหนึ่ง  คือ  วัดมงคลบพิตร

4.    พระเจ้าธรรมมิกราช  (พ..1708-1748)เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้ง  โปรดให้สร้างวัดธรรมมิกราช  (วัดมุขราช)พ..1738  โปรดให้ขุดคลองบานตะเคียน-คลองตะเคียน(คลองขุดละครชัยก็เรียก)ไปออกแม่น้ำสุพรรณบุรี  ที่ตำบลยี่หน  อำเภอบางปลาม้า

ทรงโปรดให้สร้างสนามชัย  และบูรณะวัดป่าเลไลยก์  เป็นเมืองสุพรรณบุรีด้วย

5.    พระเจ้าอยู่ทอง(พ..1748-1749)  เป็นพระโอรสองค์ที่  2  ของพระเจ้าธรรมมิกราช  พระองค์มีพระเชษฐาองค์หนึ่งได้ให้ไปปกครองเมือง  สุคันธคีรี  มีพระราชบุตร  3  พระองค์  ทรงพระนาม  เจ้าอ้าย  เจ้ายี่  เจ้าสามโปรดให้ไปปกครอง  เมืองนคร  เมืองตะนาว  เมืองเพชรบุรี

6.    พระเจ้าชัยเสน  (พ..1796-1823)เป็นหลานอาของพระเจ้าอู่ทองในรัชกาลนี้  แคว้นนครศรีธรรมราชตกอยู่ในอำนาจการปกครองของ  กรุงอโยธยาแล้ว

7.    พระเจ้าสุวรรณราชา  (พ..1823-1844)เป็นหลานอาของพระเจ้าชัยเสน (พระเจ้าอู่ทองเป็นพระอัยการ-ตา)รัชกาลนี้ร่วมกันกับพ่อขุนรามคำแหง  แห่งกรุงสุโขทัย  และประมาณปี  ..1824  กองทัพกรุงอโยธยา  ได้รวมกับกองทัพพระยาร่วง  (รามคำแหง)กรุงสุโขทัย  ไปช่วยพระยายีบา  เพื่อชิงเมืองหริภุญไชย  (ลำพูน)คืนจากพระเจ้ามังราย

8.    พระเจ้าธรรมราชา  (พ..1844-1853)เป็นพระราชบุตรเขยองค์ใหญ่ของพระเจ้าสุวรรณราชา  พระองค์ทรงสร้างกุฎีดาว  ส่วนพระนางกัลยาณี  พระอัครมเหสี  ทรงสร้าง วัดมเหยงคณ

9.    พระเจ้าบรมราชา  (พ..1853-1887)เป็นพระราชบุตรเขย  องค์ที่  2  ของพระเจ้าสุวรรณราชา  พระองค์มีพระราชโอรสด้วยพระนางสุนันทาเทวี  อัครมเหสี  ทรงพระนาม  วรเชษฐ์กุมาร  พอพระราชกุมารอายุ  16 ปีพระองค์ทรงราชสมบัติออกผนวช  (พ..1868)

เชื่อกันว่า  พระเจ้าบรมราชา  ทรงเป็นผู้สร้างพระพุทธไตรรัตนนายก  วัดพนัญเชิง  เมื่อปี  ..1867สำเร็จเรียบร้อยแล้ว  ทรงมีพระราชศรัทธาแรงกล้าในพระบวรพุทธศาสนา  จึงละราชสมบัติออกทรงผนวช  .วัดสมณกษฐ์  และมอบให้พระราชบุตร  วรเชษฐ  เป็นผู้สำเร็จราชการ

หลังจากพระเจ้าบรมราชาลาผนวชแล้ว  ได้ทรงแต่งตั้งพระราชบุตร  วรเชษฐ์ให้ไปครองเมืองเพชรบุรี

10.                       พระวรเชษฐ์-สมเด็จพระรามาธิบดีที่1(พ..1887-1912)

สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวถึงสมเด็จพระเจ้าอู่ทองว่า

เข้าใจว่าพระเจ้าอู่ทองคงเป็นเชื้อทางละโว้  ไปเป็นเขยเมืองอู่ทอง

เหตุที่มาตั้งกรุงศรีอยุธยานั้นมันมีอยู่  อย่างหนึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย

เพื่อจะบีบจมูกกรุงสุโขทัยเลยทีเดียว…ดูจะไม่ใช่เรื่อง  ห่า

เขียนมาถึงบรรทัดนี้  ก็ต้องน้อมกราบคารวะต่อพระองค์ท่านไว้เป็นอย่างสูง  พระเมตตาบารมีทรงประทานขอคิดเห็นเรื่องพระเจ้าอู่ทองที่ได้นำมากล่าวนี้  เป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อประวัติศาสตร์อโยธยา-(อยุธยา)อันจารึกกันไว้ท่ามกลางความสับสนของหลักฐานและข้อมูลให้กระจ่างชัดแจ้งขึ้นแล้ว  นอกจาก้นสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพยังทรงชี้แนะให้เห็นถึงกุศโลบายทางด้านยุทธศาสตร์อันล้ำลึกของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองในการตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงอีกว่า

อยุธยานั้นเป็นประตูบ้านของกรุงสุโขทัย

การตั้งเมืองอยุธยานั้น  เป็นการจับประตูบ้านเลยทีเดียว

ฉะนั้นจึงไม่เป็นการเล็กน้อยเลย  และไรที่จะทำได้เร็ว

ขณะนั้นกรุงสุโขทัยกำลังอ่อนอำนาจลงอย่างมาก  ทั้งนี้เพราะถูกอาณาจักรล้านนา  ซึ่งมีนครหลวงตั้งอยู่ที่เมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่  พยายามบีบบังคับอยู่ทางด้านเหนือ  และอยุธยา…ก็บีบบังคับเส้นทางคมนาคมอยู่ทางฝ่ายใต้  ในที่สุดกรุงสุโขทัยเคยเรืองอำนาจก็อ่อนแอลงตามลำดับ

กุศโลบายทางการเมืองของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองซึ่งทรงวางแผนการไว้ในการ “ตั้งประเทศ”

แข่งกับสุโขทัยนั้นได้เป็นมรดกตกทอดต่อไปยังกษัตริย์อยุธยาองค์ต่อมาอย่างไม่หยุดยั้ง  และด้วยเหตุที่กุศโลบายทางการเมืองของอาณาจักรล้านนาช้ากว่าอยุธยา  กรุงสุโขทัยจึงได้ถูกอยุธยายึดครองรวมดินแดนเข้ากับอาณาจักรอยุธยา  เมื่อปี  ..1921  ซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองสวรรคตแล้วถึง  28ปี… “เป้าหมาย”  ในการรวมอาณาจักรุงสุโขทัยเข้ากับอยุธยาเพื่อให้เป็น  “ราชอาณาจักรสยาม”  จึงสำเร็จลง

3.ปทาคูจาม-(เวียงจันทร์)

ซากโบราณสถานเก่าแก่  นับไม่ถ้วน